Szent Rókus Kórház és Intézményei Betegfelvételi Iroda

 


TISZTELT HÖLGYEM / URAM!

 

A 63/2007.(III.31.)Kormány rendelet alapján lehetőség van területen kívüli betegek ellátására,  mind fekvő illetve mind járó beteg rendelésen.

Feltételei: hogy a beutaló orvos megkeresésére írásban  (postai vagy elektronikus úton)  nyilatkozzon az ellátó hely arról, hogy fogadja a beteget.

A beutaló orvos vagy a biztosított felé a megkeresés, illetve a nyilatkozat tényét, a megkeresésre adott választ a beteg egészségügyi dokumentációjában rögzíteni kell, illetve a nyilatkozat egy példányát a beteg részére át kell adni.

A nyilatkozatot fekvő beteg ellátásakor az osztályvezető főorvos, járó beteg ellátásakor az adott rendelés vezetője írhatja alá.

[Beteget területen kívülről csak akkor lehet fogadni, ha ez a területi ellátást nem sérti]

                       

Iroda elérhetőségei:                                   

 

KÖZPONTI BETEGFELVÉTELI IRODA

e-mail:

Szakrendelői Tömb,
Főbejárat
235-6690
235-6696
235-6677
Központi számok
235-6697 Gasztroenterológiai szakrendelő:
- Helikobakter vizsgálat
- Hidrogén kilégzéses teszt

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

a 35/2007. Kormányrendeletnek megfelelően egészségügyi szolgáltatást igénybevevő olyan személy részére, aki OEP nyilvántartása szerint arra nem jogosult. A rendeletnek megfelelően ezúton a következőkről tájékoztatjuk: 'A' Ön a bemutatott Társadalombiztosítási Jel alapján, nem szerepel jogosultként az Országos Egészségügyi Pénztár nyilvántartásában. 'B' a jogosultság fennállásának tisztázása érdekében Önnek fel kell keresnie a lakóhely szerinti illetékes Megyei Egészségügyi Pénztárat. 'C' ha a jogosultságát az év végéig nem sikerült rendeznie, úgy jövőre veszélybe kerülhet az egészségügyi ellátás térítésmentes igénybevételének lehetősége. A jogviszony rendezését a kormányzati portál ügyfélkapu szolgáltatásán: www.mo.hu/ugyfelkapu keresztül elektronikusan, illetve -levélben vagy - személyesen a lakóhely szerinti megyei egészségbiztosítási pénztárnál kezdeményezheti. , melyik egészségügyi intézményben látják el a  Központi Ágy Nyilvántartó ÁNTSZ hivatalos honlapján tudnak érdeklődni, illetve E-mail címen kany@fovaros.antsz.hu vagy a következő telefonszámon :311-6000.